Poznaj Bozon – Line – już wkrótce w sprzedaży

Ozonator Bozon – Line jest innowacyjnym generatorem ozonu, ukierunkowanym na bardziej skuteczną formę aplikowania ozonu, komfort użytkowania oraz dobro pacjenta.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by zagwarantować stałe stężenie mieszaniny tlenowo – ozonowej przy danym przepływie tlenu, niezależnie od wahań ciśnienia wlotowego tlenu, jego zanieczyszczeń, napięcia lub częstotliwości prądu oraz temperatury otoczenia. Aktualna wartość stężenia ozonu na wyjściu z ozonatora powinna być mierzona i wyświetlana. Takie działanie umożliwia obieg zwrotny w ozonatorze, czego nie ma w wielu innych ozonatorach.

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań miejscowych i ogólnoustrojowych, o szerokim zakresie regulacji i pomiaru stężenia mieszaniny ozonowo-tlenowej w czasie rzeczywistym na wyjściu z ozonatora od 0,5 do 99,0 mg / l, w ( dawkowaniu) przyrostach 0,1 mg/l.

Ozonator wykonuje cały szereg różnych manipulacji przy małych stężeniach mieszaniny od 0,5 do 10,0 mg / l, w przedziałach 0,1 mg / l, i przy wysokich stężeniach od 10 do 99 mg / l, co pozwala do stosowania w ginekologii, chirurgii, dermatologii, kosmetologii, nasyceniu oleju, i inne zastosowania.

W większości ozonatorów stężenia są mierzone jedynie całkowitą wartością jednostkową, np. 4 mg/l, a niskie wartości stężenia ozonu (dziesiętne) 0,5 ÷ 1,0; 1,0 ÷ 2,0 mg/l itp. w przyrostach o wartości o 0,1 mg / l, są niemożliwe do zastosowania, a zatem w wielu nie można dokładnie ustawiać koncentracji.

Wymagane wartości stężenia ozonu w gazie, czas ozonowania gazem, prędkość przepływu gazu są wprowadzane i ustawiane za pomocą przycisków znajdującej się na przednim panelu Ozonatora.

W ozonatorze Bozon Line źródłem tlenu do produkcji ozonu jest butla z tlenem medycznym lub koncentrator tlenu oraz instalacja tlenowa szpitala.

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w następujących warunkach:

 • Temperatura otoczenia 18-250С;
 • Wilgotność powietrza do 80%;
 • Ciśnienie atmosferyczne 84-110 kPa;
 • Drgania w miejscu pracy: częstotliwość od 5 do 25 Hz, amplituda nie większa niż 0,1 mm
 • Napięcie zasilania 230 V, częstotliwość 50 Hz
 • Ciśnienie tlenu na wejściu do generatora wynosi 50-300 kPa (0,5-3 kg / cm2);
 • Punkt rosy tlenu na wejściu do generatora nie wyższy niż 0 0С.

Dane techniczne urządzenia:

 • Zakres ustawianych wartości stężenia ozonu w gazie wynosi 0,5-100 mg / l.
 • Dopuszczalny błąd względny przy ustawieniu stężenia ozonu w gazie nie przekracza -10%
 • Zakres ustawionych wartości prędkości przepływu gazu na wylocie urządzenia wynosi 200 – 1000 ml / min.
 • Dopuszczalny błąd względny przy ustawianiu prędkości przepływu gazu na wyjściu jednostki nie przekracza -10%
 • Zakres stężeń ozonu w wodzie destylowanej lub w roztworze fzjologicznym wynosi 0,1-30 mg / l.
 • Ilość przygotowanego roztworu fzjologicznego wynosi 200 ml, ilość wody destylowanej wynosi do 800 ml
 • Dopuszczalny błąd względny stężenia ozonu w wodzie nie przekracza ± 10%
 • Sterowanie generatorem i zbieranie danych z czujników stężenia i prędkości przepływu realizowane jest przez mikrokontroler wbudowany w układ sterowania.
 • Ustawienie kanałów pomiarowych prędkości przepływu, czasu i stężenia ozonu w gazie nie przekracza 40 sekund.
 • Czas rozgrzewania ozonatora wynosi nie więcej niż 3 min. Zużycie energii nie przekracza 150 W
 • Żywotność generatora ozonu wynosi 10000 godzin. Rozmiar ozonatora 290 * 200 * 160 mm
 • Waga ozonatora 6,5 kg.

Ozonator BOZON LINE jest przeznaczony do stosowania w:

 • badaniach medycznych,
 • doświadczeniach biologicznych,
 • chemicznych,
 • fizyko– chemicznych,
 • biochemicznych,
 • sanitarnych,
 • laboratoryjnych oraz w innych dziedzinach nauki z wykorzystaniem ozonu.