Ozonoterapia

         Ozon (O3) jest wysokoenergetyczną postacią typowego dwuatomowego tlenu zbudowanego z trzech atomów tlenu. W warunkach naturalnych występuje w atmosferze głównie w wyższych warstwach atmosfery tzw. stratosferze (90%), tworząc tam warstwę ochronną przed szkodliwym promieniowaniem UV. Ozon powstaje podczas wyładowań elektrycznych, a także pod wpływem działania promieniowania nadfioletowego na cząsteczki tlenu (O2), które ulegają rozpadowi na dwie cząsteczki jednoatomowego tlenu, po czym łączą się one do innych cząsteczek tlenu tworząc trójatomową cząsteczkę ozonu. Jest to gaz nietrwały, szybko ulegający rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych posiadający jednak bardzo silne właściwości utleniające. Ozon posiada szeroki zakres zastosowań m.in. w chirurgii, dermatologii, urologii, medycynie wewnętrznej oraz kosmetologii. W metodach leczenia ozonem szczególną uwagę przywiązuje się do poprawy mikrokrążenia, dotlenienia, poprawy metabolizmu energetycznego i ochrony skóry. Współcześnie ozon można podawać na wiele sposobów: dożylnie w formie autohemotransfuzji lub we wlewie kroplowym, w postaci kąpieli ozonowych, okładów z nasączonymi ozonem płynami, w opryskach, a także bezpośrednio do organizmu poprzez pęcherz moczowy, drogi rodne lub odbyt.

Do celów medycznych wytwarza się go w specjalnie skonstruowanych generatorach, gdzie wykorzystuje się metodę wyładowań koronowych, która w istocie symuluje uderzenie pioruna jak to ma miejsce w trakcie wytwarzania ozonu w naturze. Powstała w ten sposób energia rozszczepia cząstki tlenu, poprzez zerwanie wiązania atomowego, na pojedyncze atomy tlenu, które to z kolei łączą się z innymi cząsteczkami tlenu wytwarzając ozon. Jako gaz źródłowy w tym przypadku wykorzystuje się czysty tlen podawany do generatora z butli tlenowej lub koncentratora tlenu. Powstała w wyniku tego procesu mieszanka gzowa tworzy stosowany do zabiegów tzw. ozon medyczny, który stanowi mieszankę gazów składających się z czystego ozonu i czystszego tlenu o dokładnych stężeniach i w precyzyjnych dawkach. W zależności od zastosowania stężenie ozonu może wynosić od 1 do 100 µg/ml, co odpowiada mieszaninie ozonu i tlenu zawierającej od 0,05 do 5 % objętości O3.

W Econika Biomedical Engineering pracujemy nad nowoczesnym generatorem ozonu, zaprojektowanym i wytworzonym przez naszych inżynierów, który będzie posiadać zaawansowane funkcję (sterowniki) pozwalające wykonywać poszczególne zabiegi z niespotykaną dotąd na rynku precyzją dawkowania i utrzymywania w trakcie zabiegu pożądanego stężenia ozonu medycznego. Stężenie takiej mieszanki gazów każdorazowo określane powinno być przez wykwalifikowanego specjalistę, który dostosuje dawkę w zależności od przeznaczenia, objawów i ogólnego stanu pacjenta. Ze względu na niestabilność cząsteczki O3 taka mieszanina medyczna jest zawsze przygotowywana bezpośrednio przed zabiegiem. Ozon medyczny posiada bardzo dobre właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwwirusowe. Z tego powodu szeroko używany jest przy dezynfekcji i oczyszczeniu zakażonych ran. Posiada on również właściwości pobudzające krążenie i zwiększa dostępność tlenu w organizmie przez aktywację czerwonych krwinek. Wykorzystuje się to w leczeniu zaburzeń krążenia, a także w celu ogólnej rewitalizacji. Natomiast zastosowanie ozonu w niskich stężeniach znalazło zastosowanie przy aktywacji układu immunologicznego, mobilizując odporność organizmu na różne choroby. Ozon medyczny można stosować w przypadkach niedoborów odpornościowych na przykład jako leczenie wspomagające w chorobach nowotworowych. Niewielkie ilości ozonu również aktywują przeciwutleniacze komórkowe i zmiatacze wolnych rodników.

Podawanie ozonu można przeprowadzić w sposób nieinwazyjny tj. aplikowanie ozonu medycznego do organizmu przez pory skórne, po ich wcześniejszym otwarciu i oczyszczeniu. Są to zabiegi charakteryzujące się wysoką skutecznością leczenia dzięki autorskim metodykom ich wykonywania, potwierdzoną licznymi badaniami uzyskiwanych efektów. Nasza firma w trybie ciągłym prowadzi prace B+R w zakresie wpływu ozonu medycznego i innych gazów medycznych na zdrowie człowieka, a także leczenia różnych jednostek chorobowych – wynikiem czego posiadamy skuteczne, autorskie metodyki prowadzenia kuracji ozonowej.